กก

          Tercel Pen (NingBo) CO.,Ltd

           Our trading office will be moved to new address on Nov. this year .


                                                                                                                            Date:2003.09.15         From: Tercel-pen.com

       Tercel Pen (NingBo) CO.,Ltd

   Our own warehouse have started to built on July and will be finished on Oct. this year .


                                                                                                                            Date:2003.09.15         From: Tercel-pen.com

      Tercel Pen (NingBo) CO.,Ltd

   Our new catalogue will be finished on Sep.-15-2003 .


                                                                                                                           Date:2003.09.15         From: Tercel-pen.com

        Tercel Pen (NingBo) CO.,Ltd

   Our New web Site www.Tercel-pen.com is finished,Designed by Stoneboy Team


                                                                                                                        Date:2003.09.13        From: Tercel-pen.com

        Tercel Pen (NingBo) CO.,Ltd
   We want our customers to share our values in a 1-STOP PENS SOLUTIONS PROVIDER.
Welcome all strict customers and grow up with them day by day .
                                                                                                                       
                                                                                                                         Date:2003.09.13        From: Tercel-pen.com

 

กก  

Copyright © 2003-2003 Tercel-pen.com Rights Reserved Designed by Stoneboy Team
TEL:0086-574-88327710    FAX:0086-574-88327719 88327713
Eamil:Tercel-pen@Tercel-pen.com